Εμπορευόμαστε χαρτοκιβώτια επί παραγγελία στις παρακάτω διαστάσεις

 

Με δυνατότητα εκτύπωσης και δυνατότητα παραγγελίας 3φυλλης η 5φυλλης κατασκευής

 

Όλες οι αναγραφόμενες διαστάσεις είναι σε (mm)

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Μήκος   250  300  350  400  450  400  400  500  600  600  750  800  1150 
Πλάτος   180 200 250 260 300 300 300 350 400 500 480 600 450
Ύψος    120 200 150 220 215 300 400 350 400 500 400 500 400

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Εταιρεία μας.