Εμπορευόμαστε πλαστικό τσέρκι σε διαστάσεις (πλάτος)

 

5mm , 6mm, 9mm , 12mm , 16 mm