Εμπορία ρολλών πολυαιθυλενίου

 

Σε διαστάσεις από 20 cm έως 12m Κατόπιν παραγγελίας