- Χειρολαβές ταινιών
- Ειδικές ταινίες (αλουμινοταινίες, μοκετών, υφασμάτινες, διπλής όψεως κλπ)
- Χάρτινες γωνίες παλετών
- Γωνίες foam (δίεδρες, τρίεδρες)
- Λαστιχάκια συσκευασίας
- Σχοινιά και σπάγγοι
- Αεροφάκελοι
- Μεμβράνες τροφίμων
- Film πολυολεφίνης (διαστάσεις 155 mm εώς 600 mm και πάχος από 12 mic εώς 19 mic)
- Σακούλες πολυαιθυλενίου
- Σακουλάκια ζίπερ
- Σακούλες απορριμάτων
- Σακούλες χαρτοπλάστ
- Φύλλο χαρτοπλάστ
- Χαρτί R' αφής
- Χαρτί poster αφής
- Και άλλα πολλά