Πλάτος από 15 cm εώς 12 m.
Διατίθεται σε σωλήνα ή σχισμένο.