Σελοτέιπ σε διαστάσεις

 

12mm ( σε ρολό 33m)

 

15mm ( σε ρολό 33m)

 

Κατόπιν ειδικής παραγγελίας και τυπωμένα