Αεροχάρτ σε ρολλό ύψους

 

100cm  , 120 cm και 150 cm. Κατόπιν ειδικής παραγγελίας και τυπωμένο